ร่วมงานกับเรา

FIND A JOB
Krungthai Mizuho Leasing Co., Ltd. is a joint-venture between Krung Thai Bank Public Company Limited and Mizuho Leasing Company, Limited (Japan). We have been operating leasing business for over 28 years. We provide innovative leasing and hire purchase facilities to corporate customers in Thailand. Due to our business growth, we are urgently looking for highly motivated and talented people with the following qualifications to join our team​.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด

1 ตำแหน่ง

Bangkok

สมัคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด

1 ตำแหน่ง

Bangkok

สมัคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรถเช่า

1 ตำแหน่ง

Bangkok

สมัคร